Hybride werken: vijf tips voor organisaties en bedrijven


Hybride werken is een blijvertje en dat heeft impact. Impact op de rol van het kantoor, maar ook impact op de manier van werken in uw organisatie. Diverse onderzoeken bieden interessante inzichten en tips voor hybride werken. Wij hebben op basis van deze onderzoeken vijf van de meest voorkomende tips op een rij gezet waarmee u hopelijk uw voordeel kunt doen.

Tip 1 - Vraag het uw medewerkers

Met stip op nummer 1: ga er niet vanuit dat alle medewerkers hetzelfde willen, maar vraag het hen. Onderzoek het binnen uw team of stel een organisatie breed survey samen om inzichten te verkrijgen. Dit creëert ook draagvlak binnen uw organisatie voor te voeren beleid. Maak beleid op basis van de inzichten uit uw organisaties en geef medewerkers opties: vooral vanuit huis werken, vooral op kantoor werken of ertussenin. In de praktijk leidt dat tot een 50:50 of 60:40 split. Op deze manier kunt u vooruitplannen en resources veel efficiënter aanschaffen, beheren en toewijzen.


Tip 2 - Zet de bedrijfscultuur voorop

Een cultuur onderscheidt de ene organisatie van de andere. Dat onderscheidend vermogen zorgt ervoor dat uw organisatie succesvol is. Het is daarom belangrijk om die unieke cultuur te behouden. Met name bij kleinere organisaties is dit een ondergewaardeerd punt. Is dat het geval? Maak dan binnen het managementteam of de directie plannen om de bedrijfscultuur te bestendigen binnen een hybride werkomgeving.


Tip 3 - Denk na over work-to-people of people-to-work

Kunnen bepaalde werkzaamheden digitaal worden uitgevoerd die eerst face-to-face contact vereisten? Is het bijvoorbeeld echt nodig om een wekelijkse salesmeeting op kantoor te doen, of kan dit ook prima digitaal? Voor bepaalde werkzaamheden en functieprofielen zal aanwezigheid op kantoor minder noodzakelijk zijn, maar wel gewenst met een bepaalde frequentie. Op basis hiervan kunt u de thuiswerkfactor bepalen.


Tip 4 – Pas de kantoorinrichting aan

Met minder mensen op kantoor kunt u de omgeving anders inrichten. Meer gericht op samenwerking bijvoorbeeld. Denk eens na over de volgende vragen:

  • Wordt er veel samengewerkt?
  • Of is er juist behoefte aan concentratieruimtes?
  • Of juist veel sprake van flexibele werkplekken?
  • Wellicht kunt u flexibel omgaan met kantoorruimte?
  • Op bepaalde locaties afschalen en op een nieuwe locatie, dicht bij een grote groep medewerkers juist een nieuwe locatie openen?

Beantwoord deze vragen zelf, maar schakel vooral ook experts in op het gebied van kantoorinrichting.


Tip 5 - Omarm technologie

Als leverancier van technologie om ontmoeten makkelijk te maken op kantoor mag deze tip natuurlijk niet ontbreken. Een systeem om werkplekken te reserveren mag niet ontbreken. Net zoals een systeem om vergaderruimtes te reserveren of een digitale receptie om bezoekers te registreren. Maar technologie en hybride werken gaat veel verder dan dat. Denk aan cloud-based software zodat medewerkers waar dan ook toegang hebben tot hun bestanden. Of goede videoconferencing tools om samenwerken op afstand mogelijk te maken. In de ideale hybride werkplek zou iedere medewerker altijd zijn werk moeten kunnen doen, zelfs als het kantoor van de ene op de andere dag is verdwenen.Hulp nodig?

Wilt u weten of en hoe wij u kunnen helpen om ontmoeten op kantoor makkelijk te maken? Neem direct contact met ons op of plan direct een vrijblijvende demonstratie van één van onze oplossingen.