Wat is digitale receptie?

Digitale receptie, virtuele receptie, bezoekersregistratiesysteem: het zijn drie termen die vaak door elkaar heen gebruikt worden. Waar het in essentie op tegenkomt, is dat een digitale receptie wordt gevormd door twee elementen. Software en hardware. De hardware wordt vaak gevormd door een tablet. Al dan niet verwerkt in een kiosk of aanmeldzuil. Via deze tablet gebruikt u onze software. Het systeem dat alles regelt rondom het aan- en afmelden van gasten en registreren van bezoekers.