Inzet van Reflex bij grote migratie-projecten

“Nu kunnen we makkelijker plannen en zijn we een stuk flexibeler, ook voor de medewerkers van onze klanten”, zegt René Verwoerd, projectleider bij Dustin (voorheen)Central Point. René werk bij een team projectleiders dat gebruik maakt van Reflex Appointment bij verstrekkingen van materialen.

“Wij doen veel migratieprojecten bij klanten, bijvoorbeeld als medewerkers van onze relaties een nieuwe laptop of mobiele telefoon krijgen. Dan gebruiken we Reflex Appointment om het omwisselen van het oude naar het nieuwe device in te plannen”, zegt René. “De medewerkers kunnen dan zelf een datum en tijdstip uitkiezen dat hen past in de agenda.”

“Voorheen was dat toch wel veel handwerk. Dat lag dan bij de klant: mensen werden ingedeeld, moesten verplicht komen. Met agenda’s werd niet of weinig rekening gehouden”, schetst René Central Point (voorheen Scholten Awater)  de eerdere werkwijze. “Dat zorgde voor eenstuk lagere efficiëntie en kostte veel tijd voor de administratie. Mensen waren soms ziek of konden niet. Er gaat veel tijd in zitten om dat allemaal bij te houden en correct af te handelen: het project werd daardoor veel kostbaarder.

"We hebben projecten gehad waarbij we een paar duizend mensen in één keer benaderden"

Communicatie rondom de afspraken gaat dan via vooraf vastgesteld e-mailverkeer. Dat scheelt erg veel tijd en ging allemaal zonder enige problemen, zo verrast Reflex Appointment ons steeds weer positief”, geeft René aan. “Door Reflex Appointment bieden we onze klant een stuk meerwaarde. Wij hebben er zelf dus veel profijt van, maar de klant ook!"

Bekijk voorbeeld bij Deloitte